לברוח ומהר ידעתי מה אני עושה. הבחירה הייתה במודעות מלאה. התכוננתי נפשית. אני צריכה לברוח ומהר! היה לי ברור למה אני נכנסת חשבתי שהכל יסתדר. אני צריכה לברוח ומהר! תכננתי אפשרויות מילוט אני צריכה לברוח ומהר. אני צריכה לברוח ומהר.