אותך אהבתי יפתי,
לך נשבעתי בדמי.
עלה וחרב בגבולך,
ומנורה בשערייך.


אותך אהבתי,עולמים.
רק בך נפכתי נשמתי.
שדה וכרם,שבעתיים,
על יושבייך הם קמים.


אותך אהבתי,ארץ חמד.
לך קטפתי זר פרחים.
הנחתים בשני כתלייך,
והקרבתי לך בנים.


אותך כאבתי עד זוב דם ארץ הרג.
מלחמותייך אלחם.
אוייבך אכניע על הרייך,
ובנחלך דמם יזרום.