לאהוב אותך אחרת

אילו הייתי יכול לאהוב אותך אחרת,

הייתי קוטף לך בודאי איזה פרח ורד.

הייתי מחבר לך שיריי אהבה במחברת,

והייתי שר לך אותם ממול מרפסת.

 

אילו הייתי יכול לאהוב אותך אחרת,

הייתי מדליק בעינייך את השלהבת.

הייתי צובע לך בירוק את השלכת,

והייתי פורס מעלייך את הקשת.

 

אילו הייתי יכול לאהוב אותך אחרת,

הייתי בונה לך ארמון בממלכת הכוכבים.

הייתי מעיר אותך לקול ציוץ הציפורים,

והייתי דואג שיהיו לך חיים מאושרים.

 

אילו הייתי יכול לאהוב אותך אחרת,

אולי ממני לא היית הולכת...