אמרת ששכחת איך לדבר נעלמו לך פתאום המילים. אמרת שהלכת למקום אחר ואבדת בין השבילים. ואני רק ראיתי בעינייך את המבט שלא מצליח לרמות בכל דמעה שנשרה על לחייך השתקפו לי חלומות אמרת שנשברת לא יכולה לשמוח לא למדת איך לא מתייאשים אמרת שננעלת אין לך דרך לפתוח שכחת איך מרגישים ואני רק ראיתי בעינייך את המבט שלא מצליח לרמות בכל דמעה שנשרה על לחייך השתקפו לי חלומות ואמרתי שהדמעות הן כמו דופק סימן חיים, איתות הלב המבוצר ומבעד לדמעות אחרי התופת מתחיל להיבנות חלום שנשבר