מרגישה את הריחוק?

אחד לאחת תפרתיה
חתיכה

חתיכה, עור לעור
נפגשנו.

מידתי- מידתה
התלבשנו.

בהגיעי אלייך- לובשה
(
לבושתי) בהגיעי אליה- פושטה

חליפתי-
חליפה.