אני עשויה פיסות-פיסות של הפנמה. מיום שגיליתי, שטוב הרבה יותר להקשיב לעולם מאשר לדבר אליו, פתחתי אוזניי לקבל-- את הרע, כמו את הטוב. ורק העיניים, בורקות החוצה ניצוצות, תהומות, אגמים. דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי.