האמנת ששתי מטבעות

יעוורו את עייני החכם בנהר

ומקץ האדוות

יפתחו את עייניך

ובכך חשת את האש השורפת

כי מולך

הנורא , הסופי

לא האמין במוות