מרכבות העבים דועכות בסך

אל מול פני השנה הגוועת

ועני העטוף בטלית תפילתו

מבקש בם רמצי  עתידות

כמה ילדים תמיד נשארים לשחק בצללים אחרונים 

אנא, השאר עוד מעט את השער פתוח

קרא להם  מדאגת אב אמיתית- לחזור

כבר נורא מאוחר

כבר אולי לעולם לא...

כבר כמעט פנה היום.