דודי סור

סה"כ אחד שמנסה לכתוב.. לא הרבה מעבר לזה

רק על עצמי ידעתי

סוף הנעורים שלנו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה