אנשים כמוני יודעים את השמים.

.. שמעתי את התנים הבוכים בשדה

ואת הטל השותק על אבני בארות

והבורות הריקים.

ומי יוכל ליופי הזה

של כוכבי הרקיע כחול

שבים ההוא, הרחוק,

שמעולם לא ראיתי.

 

אנשים כמוני, אבא

יודעים את השמים. אבל

אתה הלא הבנת שבעצם

אפילו בי יש אלהים - -

לו גם כהו עיניך, לו גם

לא נרציתי שתשלח

אלי ידך

[ולו גם

שותק מאד שם

בחוץ]

 

אנשים כמוני, אבא,

וכמוך, שהם קשים

ועיקשים ויודעי

ציד, - ומי אמר לך בכלל

שככה מוכרחים?

[אני כופר עייף וכבר

מותר ללחוש עכשיו –

יש אלף עיניים בשמים,

אלף עיניים עוורות, המלאכים באיזה

זמן מפסיקים לבכות,

כבר לא נשאר להם ממה]

-אנחנו יודעים..

 

וידיך ריקות.