ובסוף

מול ים בלי חוף

כלתה בחולות

אהבת כלולות

דממו דמעותינו

עמדנו מול בתינו

חרבים עד יסוד

ואין עוד.

מלבדו.