(עלה) ועזבו כולם ואוותר לבדי לבדי ועדני תוהה, מה לו לעלה לבד בעץ. אם שלכת מוטב שינשור, אל לו להתנגד לסתו כי עוד יום יבוא, יום של אביב והעץ אז יורייק ופירות הוא יניב. אך אם העלה הוא מה שנותר אחרי התלאות הסופות השרב העלה הבודד ששרד שיטפונות שחמק מעדר עיזים מלקטות אזי מוטב שיחזיק בגאון כי בו טמונים חייו של העץ ועץ בלי עלים אין בו חיים ועדני עומד ותוהה אם שלכת