ילדי המוזות הלכו לישון היום

גילו הם שבשקר יסודם

הם מחכים עכשיו לפיה שתקדח חור אל כלומיותם

 

ילדי ה 'הארה' מצומקים היו

פוחדים מזיופים/ מדימיונות - הם מתכנסים אל תוך עצמם

ממתינים לשקיעת גלגל האש, לעליית ירח מונוטוני/ חוורוור

 

ילדי ההתגלות קפצו פיהם היום

קמצו ידיים על מטבעות פקועות ללא מטר

טרפו שנתם המיותרת בבליל אבק ופיח

 

 

ילדי הנבואה טמנו ראשם היום

ויבכו

כָנָשים המבכּות את התמוז

ויגוועו

ויאספו ברוח הקרה

במורד רחובות שטופי צער וייחול

ויאספו אל עיוורונם