ביבליוגרפיה

 

מקורות של מסמכים עבריים המוזכרים בהערות:

 פרוטוקול הכנסת

ארכיוני מדינת ישראל

ארכיוני מפלגת העבודה (מפ"י) של ישראל

ועד הפועל הציוני

ארכיוני כוחות הביטחון של ישראל

תיקים של משרד הקליטה

ארכיוני מרכז הציונות

היומן של דוד בן-גוריון.

 

ספרים עבריים:

 אחד העם, כל כתבי אחד העם, הוצאת דביר, תל-אביב, 1947; ראה מאמר "אמת מארץ ישראל", 1891.

בן-גוריון, דוד, נצח ישראל, עיינות, תל-אביב, 1964.

בן-מנחם, יצחק, אדם ולוחם, הוצאת עמיחי, 1975.

בן-שמחון, גבריאל, מלך מרוקאי, מחזה , הוצאת עדי, תל-אביב, 1980.

ברנשטיין, דבורה, הסוציולוגיה קוטלת את העלייה (הסוציולוגיה של ההגירה), מחברות למחקר ולביקורת, חוברת מס´ 5, חיפה, 1980.

ביטון, ארז, מנחה מרוקאית, שירה, הוצאת טרקלין, תל-אביב, 1979.

בלס, שמעון, המעברה, רומן, הוצאת עם - עובד ספריה לעם, תל-אביב, 1964.

שוראקי, א., קורות היהודים בצפון אפריקה, תל-אביב, 1975.

כהן, ה. י., הפעילות הציונית בעיראק, הספריה הציונית, ירושלים, 1969.

- הגורמים לעלייה מארצות אסיה ואפריקה במאה העשרים, ירושלים, 1970

-מקורות לתולדות היהודים בארצות המזרח התיכון בימינו. ירושלים, 1972.

דרויאן, ניצה, צמיחתה והתפתחותה של העדה התימנית בארץ ישראל בשנים 1882-1914, יד בן צבי, 1980.

איילון, עמוס, "שבועיים בישראל השנייה" בעולים בישראל, הוצאת הארץ, תל-אביב, 1951.

אלישר, אליהו, לחיות עם פלסטינים, מועצת הקהילה הספרדית, ירושלים, 1975.

- לחיות עם יהודים, מרכוס ושות´, ירושלים, 1980.

גלוסקא, זכריה, למען יהודי תימן, הוצאה לאור על ידי י. ב. גלוסקא, 1974.

חפר, עליזה, האוכלוסייה והבנייה בישראל 1948-1973, משרד השיכון, ירושלים, 1975.

ישראל, שנתון סטטיסטי לישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1973, 1980, 1986 בין היתר.

ישראל, בנק ישראל, שינויים במסחר הקשורים לשיעורי השכר מ-1957/8 עד 1963/4.

ישראל, לשכת ראש הממשלה, 1968.

ישראל, תעשייה עבר ועתיד, משרד המסחר והתעשייה, ירושלים.

ישראל, דו"ח של הועדה הבין מרכזית לחקר מצב המעברות, ארכיוני המדינה, אגף מס´ 95, c/6161 תיק מס´ 242105, 1954.

הסוכנות היהודית, דפי עלייה, B1950, אגף הקליטה, 1950.

קורן, יצחק, קיבוץ גלויות בהתהוותו, עם עובד, 1964.

מנחם, נחום, מתחים ואפליה עדתית בישראל, רובין, רמת-גן, ישראל , 1983

מיכאל, סמי, שווים ושווים יותר, רומן, הוצאת בוסתן, 1976.

נמיר, מ., מול פני המעברות, אות-פז, תל-אביב, 1972.

ניני, יהודה, "הרהורים על חורבן בית המקדש השלישי", שדמות, (הוצאת הקיבוץ), אביב 1971.

- עליות יהודי תימן לארץ ישראל, עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל-אביב, 1976.

- יחסן של שיבת ציון והתנועה הציונית לעלייה מתימן, ירושלים, 1977.

- עולי תימן 1882-1914, קתדרה, אוקטובר 1977.

יוחנן, פרס, יחסי עדות בישראל, 1977.

סבירסקי, ד"ר שלמה, לא נחשלים אלא מנוחשלים, מחברות למחקר ולביקורת, חיפה, 1981.

סבירסקי, ד"ר שלמה וד. ברנשטיין, מי עבד, במה, עבור מי, ותמורת מה? הפיתוח הכלכלי של ישראל והתהוות חלוקת העבודה העדתית, מחברות למחקר ולביקורת, מס´ 4, חיפה, 1980.

סבירסקי, ד"ר שלמה ומ. שושן, עיירות הפיתוח לקראת מחר שונה, יתד, חיפה 1985.

שגב, תום, 1949 הישראלים הראשונים, הוצאת דומינו, ירושלים, 1984.

שטל, א., מתחים בין עדתיים בישראל, משרד החינוך, ירושלים, 1980.

 

כתבי-עת עבריים המוזכרים בהערות:

 המזרח החדש, 1950-1981.

מגמות, מס´ 20 (1974) ויולי (1957) (ד"ר משה סמילנסקי).

מולד, גיליון מס´ 12.

פעמים, גיליון מס´ 1 (1979) ומס´ 8 (1981)

שבט ועם, גיליונות: 1954, 1958, 1959, 1960, 1970.

 

עיתונים ישראלים המוזכרים בהערות:

 על המשמר

הארץ

חדשות

העולם הזה

מעריב

ידיעות אחרונות

זו הדרך

 

ספרים, כתבי עת ומסמכים בערבית:

 אבו מאזן, M.A., מולאהאזאת האול היג´ראת יהוד אל עיראק (הערות על הגירת יהודי עיראק), אל-תליעה, קהיר, יולי 1976.

אל-ראווי, עוסבאת מוקאפאהאת אל-סאהיונייה (הליגה האנטי-ציונית), מרכז ללימודי הפלסטינים, אוניברסיטת בגדאד, 1978.

אל-עאזמי, וואליד מוחמד סעיד, אינתיפאדת ראשיד עלי אל-גיילאני, בגדאד, 1986.

אל-קאשתיני, חאליד, אל-ג´ודהר אל-תאריקייה לי-איל-עונסורייה אל-סאהיונייה (השורשים ההיסטוריים של הגזענות הציונית), ביירות, 1981.

עבד אל-ראחמין, "עאודאת אל-יהוד אל-מסאללה ווא איל-הולול" (חזרת היהודים – הבעיה והפתרונות) בשועון פילסטינייה מס´ 59, 1986.

בר מאשי, י., אל-חורוג´ מן אל-עיראק (היציאה מעיראק), הוצאה לאור על ידי מועצת הקהילה הספרדית, ירושלים 1975.

פאהמי, סומון אל-אפעה אל סאהיונייה (הרעל של הנחש הציוני), בגדאד, 1952.

הגניזה של קהיר, אוסף של אלפי מסמכים יהודים, נתגלו בבית כנסת בקהיר בסוף המאה ה-19.

מועלם, עיזאת ששון, עלה דיפאף אל-פוראת (על גדות הפרת), דאר אל-מאשריק, שאפה עמר, ישראל, 1980.

מוחמד איבן אישק, סיראת ראסול אללה (ביוגרפיה של שליח אל) בסיראת איבן הישאם (המאה ה-8).

מוהאריב, א., "אל-היג´רה אל-יאמאנייה ווא-איל אמאל אל עיברי" (ההגירה התימנית ועבודה עברית) בשועון פילסטינייה, אוגוסט 1973.

קוג´מן, י., אל-מוסיקה אל-פאנייה אל-מועאסירה פי אל-עיראק (אומנות המוסיקה בת זמננו בעיראק), הצגה, לונדון, 1978.

שגב, תום, 1949 – אל-איסראיליון אל-אוואאיל (1949 – הישראלים הראשונים), תרגום מעברית, המכון ללימודים פלסטינים, ביירות, 1986.

סעד, אל-היג´רה אל-יאמאנייה אילה פילסטין (הגירת התימנים לפלסטין). המכון ללימודים פלסטינים, ביירות, 1969.

סארטר, ג´ין פול, זמנים מודרניים, מהדורה מיוחדת על היהודים הספרדים בישראל, תורגם לערבית על ידי פואד ג´אדיד בשם איסראיל אל-ת´אנייה (ישראל השנייה), פרסומים של פלסטין הכבושה, 1981.

תיקרית, עוסבאת מוקאפאהאת אל-סאהיונייה (הליגה האני-ציונית), המרכז ללימודים פלסטינים, אוניברסיטת בגדאד, 1978.

יאסין, עוסבאת מוקאפאהאת אל-סאהיונייה (הליגה האנטי-ציונית), שועון פילסטינייה, מס´ 15, נובמבר 1972.

זילחה, י., אל-סאהיונייה עאדואת אל-ערב ווא אל-יהוד (ציונות היא אויב הערבים והיהודים), בגדאד, 1946.

 

ספרים, כתבי-עת ומסמכים באנגלית:

 עבד אל-מוחסין, ק., הקריירה הפוליטית של מוחמד ג´עפאר, אבו אלתימאן 1908-1937,  בית הספר ללימודי אפריקה (סואס), אוניברסיטת לונדון 1983.

אדלר, מרכוס, מסעות בנימין מטודלה, לונדון 1907.

עמיקם, מיכאל, מכתבים, מדינאי חדש, 21 במרץ 1980 ו-25 ביולי 1980.

ברון, סאלו ו.,היסטוריה חברתית ודתית של היהודים, ניו-יורק, 1952 ו-1957.

בטטו, ה., המעמד החברתי הישן והתנועה המהפכנית בעיראק, הוצאת אוניברסיטת פרינסטון, 1978.

ביין, אלכס, החזרה לארץ, היסטוריה של הישוב היהודי בישראל, אגף הנוער והחלוץ של אירגון הציונות, ירושלים, 1952.

בן-יוסף, א., מכתב, הגרדיאן, ה-4 ביוני 1979.

ברגר, א., מי שיודע יותר טוב חייב לומר את זה, המועצה האמריקנית ליהדות, ניו-יורק, 1955.

ברנר, לני, ציונות בעידן דיקטטורים, כרום הלמ, לונדון, 1983.

מסמכים ממשרד החוץ הבריטי: כלולים בהערות.

שוראקי, א., היסטוריה של יהודי צפון אפריקה, פילדלפיה, 1968.

כהן, א., ישראל והעולם הערבי, דפוסת וו.ה. אלן, לונדון, 1970.

כהן, ח. י., הפרהוד נגד היהודים בגדאד ב-1941, לימודי המזרח תהיכון, כרך 3, אוקטובר 1966.

כהן, ח. י., יהודי המזרח התיכון, 1860-1972, דפוסת אוניברסיטת ישראל, ירושלים, 1973.

דייויס, אורי, ישראל: אוטופיה תאגידית, זד, לונדון, 1977 (פרק 3).

אליהו, עזרא בן-חכם, "היהודים הספרדים של ישראל", מזרח תיכון בינלאומי, מרץ 1978.

אסקנדראני, י. ג´.,"יהדות מצרים – מדוע דעכה", חמסין 5, 1978, הוצאת פלוטו.

עזרא, חביבה , מכתב ל-outwrite, יולי, 1983.

פישל, וו. ג´., יהודים בחיים הכלכליים והפוליטים באסלאם של ימי הביניים, לונדון, 1937.

גאון, נ., ג´רוזלם פוסט, 9 באוקטובר 1980.

גלעדי, ג. מכתב בגרדיאן, 5 באוגוסט 1985.

גויטיין, ש. ד., יהודים וערבים, ספרי שוקן, ניו-יורק, 1976.

הילל, שלמה, מבצע בבל, פונטנה 1989

הירסט, דייויד, "יהודים מאוכזבים נוהרים חזרה למרוקו", גרדיאן, 2 באוקטובר 1979.

הירסט, דוד, הרובה וענף עץ הזית, פוטורה, 1978

חודר , א., יהודים רוסים, יהודים שחורים, ויהודים לא יהודים, איסראקה, מס´ 5. ינואר 1973. ספרי אגיתפרופ, לונדון.

הרלד טריביון אינטרנשיונל, "עלייה באלימות בבחירות בישראל באשמת עוינות אתנית", 19 ביוני 1981.

כדורי, נעים, מכתב בטריביון (לונדון), 21 באוגוסט 1981, 14 במאי 1982, ו-17 באוגוסט 1984.

כדורי, אלי, גרסת צ´אטם האוז  ולימודי מזרח תיכון אחרים, ויידנפלד וניקולסון, לונדון, 1970.

כדורי, אלי, "יהודי בגדאד ב-1910", לימודי המזרח התיכון, כרך 7, מס´ 3, אוקטובר 1971.

קמחי, ג´ון ודוד, הדרכים הנסתרות, דפוסת היפריון 1976.

לייבור ריביו, כיצד הציונים נלחמו בשלום, לונדון, יולי 1982. אנטישמיות ציונית, 1978.

לנדאו, מ. י., יהודים במצרים של המאה התשע-עשרה, דפוסת אוניברסיטת ניו-יורק, 1969.

לנדסהוט, ז., "קהילות יהודיות במזרח התיכון", ג´ואיש כרוניכל, 1950. לונדון.

ברנרד, לואיס, יהודי האיסלאם,  ,RKPלונדון.

ליסק, מ., ניידות חברתית בחברה הישראלית, הוצאת האוניברסיטה, ירושלים, 1969.

נח, מ., מסעות באירופה ואפריקה, ניו-יורק. 1819.

קירוס, פ.ט.ב., דה, יהודי ספרד, תורגם מהספרדית על ידי ג´. א. פלמר, מדריד, 1972.

רג´ואן, נ., יהודי עיראק, ויידנפילד וניקולסון, לונדון, 1985.

רות´, ססיל, מראה ממעוף ציפור של ההיסטוריה היהודית, סינסנטי, 1935.

ששון, דוד ס. היסטוריה של היהודים בבגדאד, לצ´וורת´, 1949.

- "ההיסטוריה של יהודי בסרה", jewish quartely review, סידרה חדשה, כרך 17, דפים 407-469.

שכטמן, י. ב., על כנפי נשרים, ניו-יורק 1961.

שאמה, א., הגירה ללא השתלבות, שנקמן, קמברידג´, מסצ´., 1977.

שפירו, ר. "הציונות והנושאים המזרחים שלה" חמסין 5, הוצאת פלוטו.

שמש, כ., "המקור וההתפתחות של תנועת הפנתרים השחורים בישראל" בישראל והפלסטינים, איתאקה, לונדון, 1975.

- מסמכים מישראל, 1967-73, איתאקה, לונדון, 1975.

שיבלאק עבאס, הפתיון של ציון. המקרה של יהודי עיראק, ספרי אלסאקי, לונדון, 1986.

סמוחה, סמי, ישראל, פלורליזם וקונפליקט, R.K.P  1978.

טווינה, א. ח. עורך פזורה ושיחרור, כרך 5: חינוך יהודי בבגדאד,ועדת בית כנסת גאולה, רמלה 1975.

ווקר, כריסטופר, הטיימס, 17 ביוני 1980, 5 ביוני 1981 ו-22 באפריל 1983.

וולפסון, מריון, נביאים בבל, פבר & פבר, לונדון, 1980.

ירובל, ג´. ואחרים, מכתבים בטריביון (לונדון) מה-30 בנובמבר 1979 ו-17 באוגוסט 1984.