האם חיי-אדם נהיו כמו חיי-זבובים?
האם אצבעם מפני לחיצה על ההידק אין כוחם לעצור?!
האומנם כל-כך קל להרוג אישה או ילד?
ילד בגילו של החייל המכוון אליו את נשקו.

למה מלמדים בבתי-ספרינו?
לשנוא ולשטום זר.
איזה טיפוסים יצמחו מֶזִרְעֵי מִשְנָה כזאת-היא?
שדה מגודל עשבים שוטים בר.

הַיֵבּוֹשוּ נכבדי שָלִיטֵינוּ?!
הַיָעֳקוֹרוּ מתוכם חירוי של עוון.
אֵימתי שנאה ומלחמות לא יִלָמְדוּ עוד;
מתי יקשרו עצמם לעמוד של קלון?!!