כמות נצחנו את היטלר, כך גם אימפריאליזם ינוצח. עם אודם דגלים, בראש תורן, נצא אל הקרב. נצעד ברחובות; נחצה שדות שתי - וערב. אל פסגות - הרים נעפיל. נבנה עולם חדש; עולם ללא - עוני. נגיע, אל עתיד מזהיר!