אני ואת שותים היום ממעיין האהבה שותים ושותים אך לעולם לא רווים\ ואהבתנו חזקה יותר מהכל ואותה מאיתנו איש לא יוכל לגזול\ ואת את פיך לאוזני עכשיו מקרבת ודבר סוד לתוכה חרש לוחשת\ אוהבת אותך עד אין קץ את אומרת ואני לך משיב גם אני אותך, ואין לי אחרת\ וסוגד אני לך כאלה נערצת ואת אלי כמו לאל יווני עורגת\ ומעיין האהבה ממשיך וזורם לו בשצף קצף ואהבתנו רק הולכת ומתעצמת עם השטף\