מה הן בשבילי דמעות של אושר: כל אדם באשר הוא מאושר, קורן. רואים זאת הכי בבירור מהעיניים - החלון לנשמה. ואולי... כשאדם ממש ממש מאושר, ומתגלגל מצחוק, מאור נשמתו מתעצם עד שכבר הגוף לא מסוגל להכיל אותו. אז היא יוצאת החוצה בצורת דמעות. דמעות של אושר.