גם מאבטחים הם קורבנות העושק!
גם הם תחת מכבש העוול והניצול.
מדי יום ביומו, הם מבלים שעות, תחת חום לוהט וגשמי-זעף;
שעות על גבי שעות, תמורת שכר שָפוּל.

המעסיקים חסרי-מצפון מוצצים מהם כל טיפה ואגל;
סוחטים מהם זכויות אחרונות.
מכריחים אותם לעבוד שעות בלי אוכל,
ללא כל מוסר-כליות.

על המאבטחים להניף את הדגל!
לעלות על באריקדת-המאבק.
עליהם לא להיכנע לאי-הצדק;
לעמוד איתן מול אש ואבק!