(פסימיות)

עוד מעט נדליק מדורות.
עוד מעט נדליק מדורות ונבעיר את כל מה שבינינו. נזרוק אל האש בעיקר זכרונות. כי מה עוד נשאר?

(אופטימיות)

אחזיק לך את היד. אאחוז בידך אל מול כוכב בוער בצללית
כשכולם יאכלו בשירה- גרון ניחר.

(יצר)

"הכנס את קצה הקרש אל האש", את תבקשי ואני-
שנזהר בצוננים, לא אשָמע.

(לג-ומר)

הנה, כולם כבר כבר הולכים- נלך גם אנחנו
מחר נעלה לקברי צדיקים
נחשוף חלקי אפרם אפרינו
נזכור הבשר   רגשות   אוהבים.