לא נותרה בי ההרגשה

...לא נותר בי אפילו היאוש

 

...רוצה לקדם את קצי

...בשביל שאפסיק לחוש

 

.יסורים