באותו הלילה

נשבר

הכל פרץ

נגלה

הואר.

באותו הרגע

בכיי

לא ידע שובע

ליבי

לא מצא מנוח

ותר

אחר מבטך

וקר

הוא זמן

העצב

נדם

ונחבא שוב

לנצח

בצל כאבי.