ברעד היד אני כותב
אהבתי ותמיד אוהב
את עצמי שכחתי לעצמי
דאגתי לך. ולך הרגש.

תוצאה של- בלבול
בין המינים.