המוות בתים סמוכים וחלונות רבים פונים אליו
בבקשה

לא הכרתי אותו, ויותר:
לא אכיר
אך את פני המוות ראיתי
והוא כל כך צעיר.

דימיתי ימים רבים של כליון
בשתיקה
ימים רבים אפוף בערפל-
דמים (צועקים!)
מתוכו מפציע רק חיוך זעיר
הוא עוד צעיר

מכדי למות והוא נוטל
את נשמתו (הגבוהה הכבדה הטהורה)
כמי שנוטל מקל ופת לחם
הולך---

ברגע אחד ברכות
אחד!
יצאה נשמתו

השמים כל כך קרים משתקפים בחלונות
שקיעה אדומה
וליבי מעט (או יותר עד כדי זעקה)
דמעות ושקיעות וזריחה
לרגע אחד.