הוא בחש בקדרה מעלה
ניחוחי אבלות
מתובלים יפה

איזה ריח!
למות
בפה מלא

שירה