מאת: שמואל ירושלמי

הצבא האדום הציל את העולם מהתופת;
מכונת-הרצח הנאצית בלם בידו.
שחרר עמים בגבורה ובאומץ;
מעולם לא מכר מצפונו.

אילו היטלר ניצח
היה משעבד את כל אירופה;
היה משמיד תרבויות ועמים.
אך לצערינו, עד היום
ישנם מערערים על הניצחון הסובייטי;
סוגדים לשל אס.אס. מדים.

הם לא יודעים מה הנאצים הכינו לבלטים;
מה גורל היה צפוי ללאטבים,
אסטונים, ליטאים.
אך לשמחתנו הרייך השלישי הובס,
נקווה לנצח;
קופלו לעד של הנאצים דגלים.

הצבא האדום לחם בחרפו-נפש;
לא נכנע בסבסטופול ובסטאלינגרד.
לא בייש את מדיו בקייב ווינה;
פרץ מצור-לנינגרד.

כן, נשגו שגיאות;
אך העם הסובייטי ניצח.
מעל הרייכסטאג המובס דגל-הניצחון נישא.
זכר אותו יום לעד ייחרט בנפשינו,
בהמשיכו אל המחר מסע!