בס"ד

 

הוא והיא

 

הוא יותר מידי טוב בשבילה

היא חושבת.

במה היא זכתה?

 

היא לא ראויה לו,

מגיע לו יותר. היא מרגישה.

 

את האדמה שעליה הוא דורך היא מעריצה

והיא בסך הכל

אולי האדמה עצמה

למה הוא נשאר עם אחת כמוה

היא לא מבינה

 

 

ואולי, היא חושבת, הוא פשוט לא רואה אותה טוב,

ולכן הוא לא הולך

אבל

אולי דוקא

הוא רואה אותך טוב יותר ממך.