כבלים של שיגרה

אפורה ומבוישת

לוחשת על סף דעיכה

אותך

ופנייך אינם מוכרים לי

המבט הכבוי והקר

מיותר לנסות להפתיע

הרגלים של שפיות מעושה

וטירוף שעטוף בשמיכה

אותך