מחפשת אותו...

"ואני קרבת אלוקים לי טוב"

הרהורים עצמיים!

מן תפילה תמידית..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה