אלי-

מוחי הפתלתל מסובב אותי

מכשף אותי בקסמיו הכוזבים.

השקר הנכה מושך אותי--

כובל אותי אליו

ועושני חסרת רגליים.

 

ואין עוד צינור

שיהא נקי דיו

להזרים אלי

אלו-ה.

ואין עוד חוט

שיהא חזק דיו

-לקשור אותי אליך

אלוקי.