עתותי מעט בלויות
נשחקו עם השנים
על פצעי עבר תלויות
כגלדים אחוזי-נים.
בידי שעות כווּיות
שנשרו מן הפנים.
בשעתן היו בזויות
נשרפו ברגעי-נים
וכיום הפכו בכוּיות
חרטות של מזדקנים.
אטילֵן לסיר, שרויות
במיצי חלום-אונים
אבשל שניות דווּיות
ליובלות רעננים.
התרצי, ילדת-שטויות
לגימת פיסות-זמנים?