עוד לא עשיתי חסד, לא חטא ולא תשובה
לא עושה בגרות, לא תואר, לא צבא
לא עשיתי את דרכי, לא עשיתי שמיניות
לא עשיתי מאמץ, לא קונצים, לא שטויות

אה-אהה, עוד לא עשיתי די
מצאתי פעלים לכל מעשי ידי
אה-אהה, עוד לא עשיתי די
עצלנותי חוגגת בודאי

לא עושה שמח, לא רוח, מהומה
לא עושה ניסים, לא צדק, לא חכמה
לא עשיתי לביתי שום קומבינות (וחבל)
כל זה לא אשמתי, לא עשיתי שום דבר

אה-אהה, עוד לא עשיתי די
מצאתי פעלים לכל מעשי ידי
אה-אהה, עוד לא עשיתי די
כל מה שאמרתי היו דברי בדאי

לא עושה סמים, לא שיט בחלל
לא עושה גלים, לא למרות ולא בגלל
זה לא עושה שום שכל (אין דבר כזה בכלל)
זה לא עושה לי טוב, אולי אני אומלל

אה-אהה, עוד לא עשיתי די
מצאתי פעלים לכל מעשי ידי
אה-אהה, עוד לא עשיתי די
עכשיו כבר מאוחר ולא כדאי