ענבלי .

בת 24

בקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתיו.(ממאורעות הגירוש )

לרקוד עם הרוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה