נלגום לחיינו
מלא לחיינו
ונשכח מי ומה ומתי

נחגוג עם אחינו
מחנק צר-מוחינו
בנזקה של פרס ומדי

נגדוש לרעבים
כלי מן ערבים
משב חג מרומם נישא שי

נפגוש חברים
נגיש סל דברים
ומשקה מי-חמר בלי די

נזכור עם הספר
איך שר, במו-ספל
נקשר על ראש עץ מרדכי

נרגום בקול שבר
נזרוק לכל עבר
עד נשחק שם אבי ארידי