ב"ה. א. בשעת בוקר מוקדמת ורעננה רקיע מתמתח ושוטף פנים אך, עדיין נשארו לו פסים אדומים מכרית הלילה שעטה על פניו. כוכבים מתחלפים בנקודות חן שעין שמשו, שזה עתה נתפקחה זרעה על פני הארץ שאגב זה הסמיקה וזהרה והתחממה. אד עולה מן הארץ מעבה טיפות של טל בריסיה העשביים וליבת הארץ גועשת והומה ועל פניה שוב החיים רוגשים. ב. שעת צהריים, הרקיע מתוח ועצבני ועין שמשו כמו קמה על יוצרה יוקדת בשיא תוקפה על פני ארץ המומה (מהומה) אשר סומקה החויר ממבושתה על גילוי מערומיה באור השמש הבוהק ובפניה נגלים קמטים וקימורים. פני ארץ עצבים ועצבניים גם כן ויבשים כי אד עולה שוב מן הארץ מאדה עימו את נשימתה והחיים שובתים (בצל). ג. שעת ערב רקיע כחלחל- אדמומי נוגה רובץ עייף על פני ארץ אבודה רפוי עוד רגע ונשק לאדמה נשיקה ערשית עין שמשו כבר מזמן נעצמה מתעצמת בשנתה לקראת המחר. פני ארץ חשׂוכים החיים שוקטים על מנוחתם והרקיע עוטה כתונת סגולה-מתקהה ומתכרבל בקטיפת החשיכה העבה וקורץ לארץ באלפי עיני- כוכבים חלף יום תמים מחר נשכים ונשתקם.