שיר ילדים כאשר נסעתי לחוף הים כף של עץ נתנו לי שם לחפור בתוך החול. כריתי בורות ריקים ככוסות אותם מיהר הים לכסות עד כי יותר לא יכול. When I was down beside the sea A wooden spade they gave to me To dig the sandy shore. My holes were empty like a cup, In every whole the sea came up, Till it could come no more.