קשור בחבל ברגלי
מעל תהום שאין לה סוף
החבל עוד מעט נקרע
אח! כמה יפה הנוף