שושנה בין החוחים

אין הנחתו מעיד על עיסתו .

האכזבה שלי מעצמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה