נחום

התפשטות מתגשמת

וזה צריך היה להיות כ"כ פשוט..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה