לילה,
ללכת שבי אחריך,
עוד סיוט שתוקף.
לדבוק בסודותיך,
עד שתלך.
 
לילה.
 
לילה בא-
והולך.
לילה רע-
והורס.
לילה מלא תום,
לילה ורשעות.
לילה של שקט,
לילה ועצבות.
 
לילה,
לטעום מחטאיך,
חלום או הזיה.
לגעת באוצרותיך,
מכורה לאשליה.
 
לילה.
 
לילה קר-
ועוטף.
לילה מר-
ושורף.
לילה אכול צדק,
לילה וחוק.
לילה עטוף בבכי,
לילה רחוק.
 
לילה,
לחלום אותך,
שתעלם.
להתפלל אליך,
שתירדם.
 
לילה.
 
לילה- די!
עד מתי?!
לילה- איך?
הלואי שתלך.