בפתח האביב

וכאן רק שלכת

ילדינו נושרים

עצרנו מלכת

ונצעק בקול

"!אנו נמשיך"

:ולמעלה יענו

."אומה, שמעתיך"