מחכה למכה

שתקח אותי שוב

להמשיך את התוהו

לטשטש את הכאב

לטלטל את הנפש

לסמם את הגוף