כשפועל פשוט יהיה הוגה דעות - ההמונים ברוחם ישכילו;
דגל מלחמת המעמדות, תניף ידם.
בנאים וטרקטוריסטים מדינות יובילו;
העולם מבעלי הון יִשָׁם.

השמש, אזי עוצמתה תאיר שבעתיים;
אדם עמל יחוש את עצמו, כבעל הבית האמיתי.
העוני יהפוך לעבר היסטורי;
למאושר יהיה, אשר היה עני!