כל אמת, כדרכה, נחשפת;
כמה שמנסים להסתיר דברים,
ידם בל תצלח.

בסוף, הכל מתגלה לאור זרקורי תקשורת;
ככלות הכל, כל אמיתות העולם,
יוצָאות מנבכותיו.

כל מושחת וסר מדרכי יושר,
סופו, שהצדק ישיגו.
רגלי כל שקר,
קצרות וחסרות רוחָק;
אך ארוך מַטֶה דינו.
 
כל אמת, כדרכה, נחשפת.
האמת - לעולם לא תינטר.
 
כל אשר מחביאים, נגלה,
לעיני המון - צמא דעת.
כל עקב מטושטש,
למזוהה הופך.

כל אמת, כדרכה, נחשפת!