אל תִלַמדו ילדים אִלֵי-קרב!
אל תִשְנוּ להם אהבת קולות-נפץ.
הקץ להנחלת ערכי-מלחמה;
ולשל שדות חרוכים רֶמֶץ.

די לראות בהינף חרבות, גבורה;
לא בסגידה למארס עתיד עולמינו.
לא בכידונות שלופים יושג השלום,
אלא בנוֹעַם-דרכינו.

אל לַמֵד לכם את הילדים תַאֳוַות-דם;
זה לא כבוד, לחנך לפולחן-הרצח.
תהילת-קרב אינה תהילת-אמת;
וייחרט הדבר בקידוש-לבנה, על המֶצחַ!