החרב הנאצית את עצמה הקיצה;

מי שבא עם החרב מֶחֳרְבּוֹ נפל.

החייל הסובייטי כגיבור-חיל הניף את הדגל;

בֶעוֹז-רוחו האוייב נוטרל.

 

אחוות-העמים ניצבה לצבא-האדום לָעֶזֶר;

לוחמיו כאריות נלחמו.

על עצמם לא חסו;

בחירוף-נפשם בקרב גברו.

 

כחומת-מגן על מבואות-מוסקבה הגנו;

סביב לנינגרד סוללות-המצור פרצו.

בערבות-סטאלינגרד לא נָמְסוּ  בלהט-התופת;

ראשה של המפלצת הנאצית ניפצו.

 

די להפוך משת"פי-הפולשים לְבְּנֵי-חַיִל!

די להשחיר של החייל הסובייטי שמו.

את האמת ההיסטורית למחוק אַל תצליחו;

העולם לא ישכח משחררו!