השמיים, יִטו לַגשם;
ענן סגריר, כשטיח,
יחפה את עֵינם.
החמה, תירָד לנבכותיה.
הכל אוֹפל יִרָם.

ענני מָטָר מתעבים;
בנאדתם,
אוצרים מי נדב.
עוד קמעה,
ויינתָך מטח הברכה והחיים.
מדרכות וכבישים,
יזובו שצף-קצף,
בהִישַפְכָם בנהרות וימים.