אותן גדות

 

על משכבי

בין חֹשך רוח ולֵילים

סוער לבי מילֵי-מילים

 

תְּקַוִי

שגם עם בֹּקר אור מחציף

אותן גדות לבך יציף