י"ג באד"ב ס"ח, אחרי הטבח ב"מרכז הרב"

 

עִמו אנכי

 

בעת המתיננו עד עצם מרוטים

יודעים-לא-יודעים מי וָמי הכרותים -

הֱיֵה נא עִמנו ממקומך, מלכנו

כמונו הִטרף אם-לא-אוֹ-אם-כן-הוא

 

בִּשמוע חתימת הבשורה הרעה

בהרכין את הראש ובִקרוע קריעה

קרע גם אתה על העֶלֶם המת

חזקנו בברכת "ברוך דין אמת".

 

בלוונו למנוחה נכונה את הנער

גופנו אכוּל, כעת יודע צער

לך נא עִמנו אחר המיטה

עִמנו בכּה את חטף המיתה

 

ביושבנו נמוך, בעורגנו אליו

מחליפים בכי-אם בִּגניחת קול-אב

שב נא עִמנו, גם אתה שְכוּל-בּן־

                                      שְכוּל בְּננו

ספר איכה אהבת תום הילד שאיננו

 

הֱיֵה עִמנו כשנִלְחם. הֱיֵה נוקם והכּם.

בנערנו העפר - קום אִתנו והקם.

נוכל אז גם לך, בלב שבור וָחם

להגיד

בבנין ירושלים ננוחם.