זו הזעה קלה בקצות האצבעות
הרגשת "פִּיק" "פִּיק" "פָּק"
רעד קל בזרוע הנשלחת
להתחיל את השיחה איתך

(איני רוצה להרחיב בדביקות בתיאור הדבר עצמו כי לכם, ההתחלהוהסוף חשובים)

מהיכן היא באה, זיעתי, ולאין הולכת   זרועי
חוזרת למקומה הרגיל ושוב
"פיק" "פיק" "פוק".